Wyjaśnienie: W słowniku użyto transkrypcji fonetycznej większości angielskich terminów. Dlaczego? Przeczytaj w sekcji Info. Komentarze, uwagi, nowe terminy zgłaszaj do postaci Walter Kayden w grze lub przez stronę Kontakt.

AB - zob. abek

abek (od ang. AB = afterburner, dosł. dopalacz)
rodzaj modułu montowanego na statku, który zwiększa jego podstawową prędkość

alajn
1. (ang. align, dosł.wycelować, ustawiać się) komenda używana podczas latania we flocie, oznaczająca rozkaz do poruszania się w określonym kierunku przy użyciu podstawowego napędu (nie: warp) np. w stronę bramy, słońca, planety itp.
2. (ang. align time, czas alajnu) czas potrzeby przez statek do zmiany kierunku i nabrania prędkości nadświetlnej (warp), zob. też instałorp

alajnować
1. obierać kierunek na wskazany obiekt (statek, bramę, gwiazdę itd.)
2. kierować się w stronę wybranego obiektu ze stałą prędkością (zwykle z maksymalną prędkością podstawową statku, tj. bez wykorzystania modułów AB lub MWD)

alfa (od ang. alpha strike, dosł. pierwsze uderzenie)
ilość obrażeń zadana przez wszystkie bronie tego samego typu zamontowane na statku podczas jednej salwy
Wysoka alfa: zwykle tak duża siła obrażeń zadawana przez statek podczas jednej salwy, że statek wroga ginie od niej natychmiast, zob. zalfować

alt (od ang. alternate, dosł. zmiennik)
dodatkowa postać w grze należąca do tego samego gracza, zwykle na dodatkowym koncie i używana jednocześnie z główną postacią, zob. też mejn

agro (od ang. aggression, dosł. agresja)
atakować lub być atakowanym przez wroga (uwaga: celowanie i namierzanie wroga nie jest agresją w mechanice Eve)
Mieć agro (agresję): posiadać aktywny Weapons Timer (zegar użycia broni), w czasie trwania którego nie jest możliwa zmiana sesji, czyli np. dokowanie lub przeskok przez bramę.

agrować
atakować wroga tzn. strzelać, odpalać rakiety, taklować, używać modułów elektronicznych itp.

ancilarka (od ang. ancillary, dosł. pomocniczy, posiłkowy)
aktywny moduł naprawiający osłony lub pancerz, który może dodatkowo zwiększyć swoją skuteczność poprzez wykorzystanie specjalnej pasty nanitowej

andok (ang. undock, dosł. wydokować)
1. miejsce w pobliżu stacji lub cytadeli, gdzie pojawiają się statki graczy opuszczających tę stację/cytadelę
2. komenda we flocie oznaczająca rozkaz natychmiastowego opuszczenia stacji, wydokowania
Być na andoku/wydoku: przebywać w pobliżu wspomnianego miejsca.

ankor (ang. anchor, dosł. kotwica)
pilot prowadzący, podczas latania we flocie jest to gracz, za którym podążają lub którego orbitują pozostali gracze; flota może mieć kilku ankorów, np. jednego dla statków bojowych, a innego dla statków logistycznych

anomalka (ang. anomaly, dosł. anomalia)
lokalizacja w przestrzeni widoczna w systemie (zaznaczona na zielono), do której każdy może dolecieć bez potrzeby skanowania, zwykle wykorzystywana do kopania minerałów lub racenia, czyli zabijania statków NPC (botów)
Robić anomalki: regularnie zarabiać ISK poprzez latanie z jednej anomalki do drugiej i niszczenie statków nie-graczy. Zob. też szotgan

armor (ang. armour, dosł. zbroja, opancerzenie, pancerz)
część struktury statków i niektórych obiektów w EVE, niszczona po utracie osłon.
Być na armorze: latać statkiem, który ma wzmocniony pancerz i stanowi on jego główną obronę przed obrażeniami.
Repić armor: naprawiać pancerz w czasie walki przy użyciu odpowiednich modułów.
Zob. hul, szild, tank

arty (skrót od. ang. artillery, dosł. artyleria)
działo typu Projectile Artillery Cannon, charakteryzujące się długim zasięgiem, niską powtarzalnością i słabszą siłą ognia, przeciwieństwo autokanona. Ze wszystkich długodystansowych dział w EVE te artyleryjskie mają największą alfę, czyli siłę obrażeń podczas jednej salwy. Uwaga: zaletą dział typu Projectile jest to, że nie potrzebują one energii elektrycznej do działania i mogą zadawać obrażenia każdego rodzaju w zależności od zastosowanej amunicji.
Być na artach: mieć zamontowane na statku tego typu działa.

autokanon (ang. autocannon, dosł. działo automatyczne)
działo typu Projectile, charakteryzujące się krótkim zasięgiem optymalnym ale bardzo długą donośnością (falloff), dobrym śledzeniem celu i dużą siłą ognia. Działo to nie zadaje dużo obrażeń podczas jednej salwy, ale rekompensuje to stosunkowo wysoką szybkostrzelnością (wysoka powtarzalność). Uwaga: zaletą dział typu Projectile jest to, że nie potrzebują one energii elektrycznej do działania i mogą zadawać obrażenia każdego rodzaju w zależności od zastosowanej amunicji.

awoks
1. zaatakowanie i zniszczenie bez ostrzeżenia statku pilota należącego do tej samej korporacji graczy, termin pochodzi od nazwy pierwszego dobrze znanego pilota (AWOX), który dokonał takiego czynu
2. w nullsecu: jakiekolwiek wrogie działanie wobec gracza uznawanego za przyjacielskiego (tzn. posiadającego pozytywny standing) lub wobec przyjacielskiej korporacji lub sojuszu (np. kradzież pieniędzy, modułów, wrogie przejęcie kontroli nad korporacją itp.)

awokser
gracz dopuszczający się awoksa (zob. wyżej)

bajo (ang. bio, skrót od biological need, dosł. potrzeba biologiczna)
podczas latania we flocie krótka przerwa ogłoszona przez dowódcę na zaspokojenie pragnienia, głodu, czy pójście do toalety

bajt (ang. bait, dosł. przynęta)
dowolny statek gracza wyglądający na łatwy do zabicia cel, którego zadaniem jest sprowokowanie innego gracza do zaatakowania go jako pierwszy
Latać bajtem: latać statkiem w opisanym wyżej celu.

bajcić
zanęcać, prowokować innych graczy do ataku

bampnąć (od. ang to bump, dosł. uderzyć, zderzyć się, odbić)
szybko uderzyć we wrogi statek w celu wybicia go z obranego kursu, np. w celu uniemożliwienia dotarcia do bramy

bania, bańka (ang. bubble)
kulista sfera uniemożliwiająca uruchomienie nadświetlnego napędu (warp) i ucieczkę z miejsca
Banie można wykorzystywać tylko w nullsecu. Banie można stawiać (Mobile Warp Disruptor, interdyktor). Stację, system lub bramę do systemu można zabaniować. W banię można wlecieć lub wpaść. Z bani można wylecieć lub wyjść. Bania może ściągnąć (statek). Istnieją banie ściągające (statek poza np. bramę) lub hamujące (statek przed np. bramą). No i są wreszcie banie… do bani (czytaj: umieszczone nieprawidłowo). Statek typu Heavy Interdiction Cruiser (HIC) może uruchomić (włączyć) banię, która przesuwa się razem z nim i istnieje tak długo aż pilot takiego statku jej nie wyłączy lub statek taki zostanie zniszczony.

bańkolot - zob. interdyktor, zob. HIC

blob (ang. blob, dosł. plama)
sytuacja, w której większa flota niszczy doszczętnie mniejszą flotę albo gdy duży statek (np. kapital) niszczy wiele mniejszych statków (np. przez użycie modułu Doomsday)

blu (ang. blue, dosł. niebieski) - zob. plus (blu)

bluprint (ang. blueprint, dosł. plan, schemat)
element w grze umożliwiający wyprodukowanie czegoś; blueprint jest zawsze konkretny, tzn. umożliwia wyprodukowanie konkretnej rzeczy, modułu, statku

BM, beemka - zob. bukmark

BPC (skrót od ang. Blueprint Copy, dosł. kopia planu)
skopiowany bluprint, umożliwiający wyprodukowanie skończonej ilości danego wyrobu

BPO (skrót od ang. Blueprint Original, dosł. plan oryginalny)
bluprint oryginalny, który umożliwia tworzenie kopii tego bluprintu i produkowanie nieograniczonej ilości danego wyrobu

brama - zob. gejt

BS (skrót od ang. battleship, dosł. statek bojowy, pancernik)
Battleship to klasa statków w Eve
Latać BS-em: latać pancernikiem.

bufor
odnosi się do zastosowanej ochrony statku poprzez użycie modułów, które zwiększają wielkość tej ochrony (mierzoną w EHP) ale jej nie regenerują, stanowiąc właśnie bufor przed całkowitym zniszczeniem statku
Im większy bufor, tym więcej obrażeń statek może przyjąć i dłużej przetrwać na polu walki. Zob. tank

bukmark (ang. bookmark, dosł. zakładka)
zapisane koordynaty; określona lokalizacja zapisana w przestrzeni, do której można w dowolnej chwili dolecieć

buster (ang. booster, dosł. wzmacniacz)
1. moduł zwiększający osłony (Shield Booster), pojemność kondensatora (Capacitor Booster) lub moc sensora (Sensor Booster)
2. rodzaj substancji zwiększającej określone cechy pilota przez określony czas kosztem wystąpienia możliwych skutków ubocznych
3. we flocie: statek wyposażony w odpowiedni moduł i specjalne ładunki, które po odpaleniu zwiększają określone atrybuty wszystkich statków znajdujących się w zasięgu działania bustera
Bustować flotę: używać wspomnianego modułu.

celestial (ang. dosł. nadziemski, niebieski)
każdy obiekt niebieski w systemie, np. gwiazda, planeta, księżyc, asteroida

cep (od. ang. interceptor, dosł. przerywacz)
statek klasy fregata wyspecjalizowany w łapaniu innych statków i uniemożliwianiu im ucieczki (odłorpienia), odporny na banie (Mobile Warp Disruptor, Warp Disrupt Probe), ale nie na punkty (Warp Disruptor, Warp Scramble)

ceptor - zob. cep

CTA (ang. call to arms, dosł. wezwanie do broni)
flota korporacyjna, sojusznicza lub koalicyjna o ważnym militarnym lub strategicznym znaczeniu; odpowiednik strat-opa

cyno (od ang. cynosure, dosł. coś co bardzo przyciąga uwagę lub coś co służy jako wyznacznik kierunku)
1. utworzenie specjalnego pola (cynosural field) poprzez użycie modułu Cynosural Field Generator na statku, do którego inne statki mogą wskoczyć z innego systemu,
2. skrót na określenie modułu Cynosural Field Generator. Zapalić cyno: uruchomić wspomniany moduł na statku. Mieć cyno: posiadać na statku zainstalowany wspomniany moduł. Cyno-alt: dodatkowa postać stworzona głównie z myślą o zapalaniu cyna w innych systemach.

czek czek (ang. check check, tutaj: uwaga uwaga)
komenda głosowa podczas latania we flocie używana, gdy ktoś ma do przekazania pozostałym graczom bardzo pilną wiadomość; wypowiedzenie tej komendy powoduje, że wszyscy przerywają jakiekolwiek rozmowy, jeśli są akurat prowadzone

dałntajm (ang. downtime, dosł. czas przestoju)
codzienna planowana przerwa w dostępie do serwerów rozpoczynająca się zawsze o godz. 11:00 GMT/UTC (czas Eve)

dedspejs (ang. deadspace, dosł. martwa przestrzeń)
region w przestrzeni, do którego można się dostać przez specjalną strukturę (Acceleration Gate). Próba dotarcia do lokacji zapisanej w dedspejsie skieruje gracza ponownie do wspomnianej struktury. Ten typ przestrzeni zwykle występuje podczas wykonywania tzw. misji lub specjalnych anomalii zwanych kompleksami.
Moduł dedspejsowy (ang. deadspace module): odmiana standardowego modułu o ulepszonych właściwościach, możliwa do znalezienia tylko w przestrzeni dedspejs.

demidż (ang. damage, dosł. uszkodzenie, zniszczenie, obrażenie)
zwykle określenie siły obrażeń zadawanych przez statek lub otrzymanych od wrogiego statku.
Dostać duży demidż: otrzymać wiele obrażeń.
Zadawać demidż: powodować obrażenia.
Mieć demidż: zwykle określenie ile DPS ma statek gracza.
Jaki masz demidż: ile obrażeń (DPS) zadaje Twój statek?

demidż diler (ang. damage dealer, dosł. zadający obrażenia)
statek, którego głównym zadaniem (najczęściej we flocie) jest powodowanie obrażeń wśród statków wroga

deps - zob. DPS

deska - zob. destrojer

dest, desto (ang. destination, dosł. miejsce docelowe) - zob. destynacja

destrojer (ang. destroyer, dosł. niszczyciel)
klasa statków w Eve

destynacja
określony końcowy punkt obrany podczas pilotowania statku (najczęściej inny system lub cytadela)
Jaki jest dest/desto: dokąd lecimy?
Ustawić desto: ustawić punkt docelowy, cel podróży.

diktor - zob. interdyktor

diskan (ang. D-scan, directional scanner, dosł. skaner kierunkowy)
wbudowany w każdy statek skaner pokazujący znajdujące się w przestrzeni obiekty
Czysty diskan: informacja, że gracz nie widzi żadnych (lub wrogich) statków w zasięgu skanera.
Mieć coś na/w diskanie: widzieć podejrzane (najczęściej wrogie) statki w skanerze.

disrapt
moduł typu Warp Disruptor, uniemożliwiający innemu statkowi nabranie prędkość nadświetlnej (warp). Ponieważ podobny moduł Warp Scrambler posiada znacznie krótszy zasięg, disrapta często określa się też jako długi punkt.
Mieć disrapta: posiadać w statku zamontowany moduł Warp Disruptor.
Dostać disrapta: zostać skutecznie zaatakowanym przez wrogiego gracza za pomocą jego modułu Warp Disrupt.

długi punkt - zob. disrapt

dobijaczka
statek klasy Battleship służący do zabijania (dobijania) statków NPC, które odleciały poza zasięg smartbomb podczas czynności zwanej smarceniem Zob. smarcić

doktryna
ustandaryzowany zestaw fitów do określonych statków, zaprojektowany specjalnie do wykorzystania i współpracy w ramach dużych flot, doktryna flotowa

DPS (ang. damage per second, dosł. obrażenia na sekundę)
teoretyczna maksymalna miara obrażeń jakie może zadać statek w ciągu jednej sekundy zależna od wielu czynników
Mieć duży/mały DPS: zadawać dużo/mało obrażeń.

drabinka
rodzaj bramy, gejta (Acceleration Gate) przenoszącego gracza do przestrzeni dedspejs (deadspace)

dred (skrót od ang. dreadnought, dosł. pancernik)
statek typu kapital należący do klasy Dreadnought, wyspecjalizowany w zadawaniu ogromnych zniszczeń, którego pod tym względem prześcigają tylko Titan lub Supercarrier. Zob. też kapital.

DT - zob. dałntajm

dykta - zob. interdyktor

dziura - zob. łormhol

dziurowłaz
pogardliwe określenie gracza żyjącego głównie w przestrzeni W (W-Space) Zob. też łormhol.

dżamp (ang. jump, dosł. skok)
1. użycie bramy (gate, gejt) do przeskoku do sąsiedniego systemu
2. użycie mostu (jump bridge, dżamp brydż) do przeskoku do innego odległego systemu
3. dokonanie teleportacji klonem do innego klona.
Zrobić dżampa: wykonać skok przez bramę, most lub klonem.

dżamp brydż (ang. jump bridge, dosł. most skokowy)
rodzaj struktury będącej własnością sojuszu w przestrzeni nullsec, która zachowuje się jak portal umożliwiający przeskok do innego systemu, w którym jest połączona z taką samą strukturą (jak dwa przęsła mostu).
Skoczyć dżamp brydżem lub przez dżamp brydż: wykonać przeskok do innego systemu z użyciem wspomnianej struktury.

dżamp drajw (ang. jump drive, dosł. napęd skokowy)
typ napędu spotykany wyłącznie w statkach klasy kapital, dżamp frachtach i black opsach, który pozwala na natychmiastowy przeskok do innego systemu, w którym inny gracz uruchomił cyno na swoim statku

dżamp fracht (ang. jump freighter, dosł. skaczący frachtowiec, skaczący transportowiec)
odmiana statku typu fracht, wykonana z użyciem technologii drugiej generacji (T2, T II), który może wykorzystywać cyno do przeskakiwania między odległymi systemami Zob. fracht, cyno.

dżamp klon (ang. jump clone, dosł. klon skokowy)
oddzielne ciało (klon), do którego można przenieść świadomość postaci przez natychmiastową teleportację (dżamp)

dżita - zob. Jita

EHP (skrót od ang. effective hit points, dosł. efektywne punkty uderzeń)
miara określająca ile obrażeń może otrzymać statek, zanim ulegnie zniszczeniu. Im więcej EHP ma statek, tym dłużej wytrzyma ostrzał wroga.

efsi (od ang. FC = Fleet Commander, dosł. komandor floty)
gracz dowodzący flotą

emjotdek (od ang. MJD = Micro Jump Drive)
rodzaj modułu montowanego na statku, który po uruchomieniu pozwala na teleportację statku do przodu o 100 km

emwudek (od ang. MWD = Micro Warp Drive)
rodzaj modułu montowanego na statku, który znacznie zwiększa jego prędkość kosztem zwiększenia jego sygnatury (wielkości widzialnej)

enpec - zob. NPC

enpecowo
systemy w nullsecu nienależące do żadnego sojuszu graczy, ale kontrolowane przez samą grę (konkretnie: NPC), np. część regionu Stain należąca do Sansha lub część regionu Venal należąca do Guristas.

espeki (skrót od ang. SP = skill points, dosł. punkty umiejętności)
punkty umiejętności (nauki) nabywane przez postać gracza podczas skilowania (nauki) określonych skilbuków (podręczników). Ilość posiadanych espeków określa ogólnie poziom zaawansowania gracza. Mieć x espeków: posiadać określoną liczbę punktów umiejętności.

farmić
zarabiać pieniądze w grze (ISK) przez powtarzalne wykonywanie jakiejś czynności. Ostatecznym celem farmienia jest wyłącznie pozyskiwanie ISK, przykładowo przez racenie, kopanie, skilowanie, robienie misji itd.

fit (skrót od ang. fitting, dosł. armatura, miara, dobranie, element instalacji)
zestaw określonych modułów zainstalowanych na statku, dobranych zgodnie z zaplanowanym użyciem statku i/lub wykorzystującym jego usprawnienia (bonusy). Fit może być dobry, zły (z dupy fit), niekompletny. Fity można dawać (pokazywać innym graczom), modyfikować, tworzyć.

fitować - zob. zafitować

fracht (od ang. freighter, dosł. frachtowiec, transportowiec)
odmiana statku klasy kapital posiadającego wielką przestrzeń ładunkową. Frachtowce to nieliczne statki kapitalowe, które mogą poruszać się w highsecu. Przewozić frachtem: transportować towary frachtowcem, najczęściej w highsecu z użyciem autopilota.

frajter - zob. fracht

frakcja (od ang. faction, dosł. partia, stronnictwo)
uniwersum Eve Online jest bardzo rozbudowane i oprócz 5 oficjalnie uznawanych rządów (ras) składa się również z organizacji pół oficjalnych oraz wręcz nielegalnych. Przez frakcję gracze w Eve rozumieją najczęściej przynależność do jednej z głównych ras: Amarr, Caldari, Gallente lub Minmatar. Inne popularne frakcje w grze to: Angel Cartel, Guristas, Serpentis, Blood Raiders, Sisters of EVE, Sansha’s Nation, ORE, Mordu’s Legion. Moduł frakcyjny: ulepszona wersja standardowego modułu, wyprodukowana na potrzeby danej frakcji, a przez to rzadka i droga w porównaniu ze standardowym odpowiednikiem.

fregata
klasa statków w Eve

fribern (ang. free burn, dosł. wolne palenie)
komenda używana podczas latania we flocie, oznaczające zgodę dowódcy na indywidualne dotarcie poszczególnych pilotów do określonej wcześniej lokalizacji według oznaczonej trasy z maksymalną możliwą prędkością. Podróż taka polega na jak najszybszym przeskakiwaniu z systemu do systemu bez niepotrzebnego zatrzymywania się. Jeśli komenda fribern nie została użyta, flota z reguły podróżuje w całości, tzn. wszyscy piloci podróżują w jednej grupie.

frytka - zob. fregata

gank
1. w highsecu: szybkie zabicie statku innego gracza przed przybyciem statków CONCORDu,
2. zorganizowana grupa graczy w pobliżu bramy w highsecu, gdzie jedna część zabija innych graczy tracąc swoje statki a druga część zbiera pozostałości z cargo i złomuje wraki.
Gankować: uczestniczyć w ganku.
Ganker: gracz, dla którego gankowanie jest główną formą zarabiania w grze lub zajmujący się gankowaniem stosunkowo często.

gejt (ang. gate, dosł. brama)
struktura w przestrzeni, przez którą można przeskoczyć do sąsiedniego systemu. Każdy system ma co najmniej jedną bramę, zwykle dwie lub więcej, z wyjątkiem przestrzeni W (W-Space), w której nie ma bram.
Dobijać do gejta: przybliżać się do bramy (zwykle po przeskoku przez tę bramę).
Uciekać spod gejta: oddalać się od bramy, zwykle przez odłorpienie lub użycie modułu AB lub MWD.
Być na zero, stać na zero: być w odległości 0 m od bramy (lub trochę dalej), tak by w dowolnej chwili móc natychmiast przeskoczyć do drugiego systemu bez konieczności dobijania do gejta (czytaj: tracenia czasu).
Palić po gejtach: zob. fribern.
Zob. też łormhol

gf (od ang. good fight, dosł. dobra walka, dobra bójka)
rodzaj podziękowania dla przeciwnika po zakończeniu starcia, zwykle pisane na czacie lokalnym w grze

grid (ang. grid, dosł: krata, siatka, sieć)
skończona widoczna przestrzeń wokół jakiegoś obiektu w przestrzeni. Obiekty znajdujące się w tej przestrzeni są zwykle też widoczne w owerwiu. Standardowa wielkość grida wynosi obecnie 8 000 km. Na gridzie można być (np. w pobliżu bramy lub cytadeli), na gridzie można coś widzieć (najczęściej wrogie statki).

HAC (skrót od ang. Heavy Assault Cruiser, dosł. ciężki krążownik bojowy)
odmiana krążownika w technologii T2 (Tech II)

hajsek (ang. highsec od high security, dosł. wysokie bezpieczeństwo)
rodzaj znanej przestrzeni w Eve (K-Space) o statusie bezpieczeństwa od 0.5 do 1.0, gdzie CONCORD i działa reagują na agresję wobec gracza. Agresja gracza wiąże się z obniżeniem statusu bezpieczeństwa (security status) i każdorazowym unicestwieniem jego klona.

HIC (skrót od ang. Heavy Interdiction Cruiser, tutaj: ciężki krążownik blokujący)
odmiana krążownika, który podobnie jak niszczyciel typu interdyktor może wykorzystywać banie do blokowania napędu warp w innych statkach. Banie takie nie są jednak umieszczane w przestrzeni, ale poruszają się razem z HIC-em. Zob. też bania, disrapt, łorpić

hiktor - zob. HIC

hotdrop (dosł. gorący lub nagły zrzut)
sytuacja, w której pojedynczy gracz używa statku z cyno jako przynęty lub zbliża się do wrogiego statku / wrogiej floty, a następnie uruchamia cyno i pozwala swoim kolegom / swojej flocie spaść niespodziewanie bezpośrednio w pobliżu wybranego celu

hotdroper
gracz znany z tego, że wcześniej stosował technikę hotdrop

hul (ang. hull, dosł. kadłub)
1. podstawowa konstrukcja statku lub obiektu, możliwa do zniszczenia dopiero po wcześniejszym uszkodzeniu osłony i pancerza
2. potocznie: niezafitowany statek, mimo że technicznie nie jest kadłubem, bo ma wbudowaną osłonę i pancerz
Lecieć hulem: lecieć niezafitowanym statkiem.

indyk (ang. indy od industrial ship, dosł. statek przemysłowy)
rodzaj statku przeznaczonego do transportowania towarów, statek transportowy

iłor (od. ang. EWAR = Electronic Warfare, dosł. broń elektroniczna)
wykorzystywanie modułów elektronicznych (gł. jammer lub sensor dampener) w walce, często w ramach wyspecjalizowanych flot.
Statek iłorowy: jednostka, która posiada bonusy do modułów elektronicznych i moduły te stanowią główny rodzaj jej uzbrojenia.

instalok
natychmiastowe namierzenie obcego statku, w mechanice gry oznacza to skuteczne namierzenie w czasie poniżej 1 s. Zob. lok

instałorp
natychmiastowe nabranie przez statek prędkości nadświetlnej (warp), w mechanice gry oznacza to czas poniżej 2 s. Zob. alajn (2)

insta-andok (od ang. instant undock, natychmiastowe oddokowanie)
metoda bezpiecznego opuszczenia stacji kosmicznej, gdy gracz szybko odlatuje (łorpi) bezpośrednio na wcześniej przygotowane koordynaty w przestrzeni (bukmark), znajdujące się w linii prostej od miejsca opuszczenia stacji (andok), aby uniknąć namierzenia i przechwycenia przez wrogie statki znajdujące się w pobliżu.

intel (skrót od ang. intelligence, dosł. wywiad)
czat w grze wykorzystywany przez grupę graczy (najczęściej sojuszników) do raportowania wrogich graczy i flot w kontrolowanych systemach (najczęściej w nullsecu)

interdyktor (ang. interdictor)
statek klasy Destroyer T2 (Tech II), który może uruchamiać moduł Interdiction Sphere Launcher i umieszczać w ten sposób banie w nullsecu

ISK
(Inter Stellar Kredits) - waluta w uniwersum Eve Online. Ciekawostka: Eve Online powstała na Islandii a ISK to także międzynarodowy kod jej waluty, czyli korony islandzkiej.

iski
potocznie określenie waluty ISK, odpowiednik złotówek w Polsce

iwtajm (ang. Eve Time, dosł. czas Eve)
czas określony przez serwery gry, w praktyce stały i identyczny z czasem Greenwich Mean Time (GMT)

jajo, jajko - zob. kapsuła

JB - zob. dżamp brydż

JD - zob. dżamp drajw

JF - zob. dżamp fracht

Jita
1. nazwa systemu w highsecu, w regionie The Forge,
2. stacja o nazwie “Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant” w systemie Jita, gdzie mieści się największe centrum handlowe w Eve Online, jeden z pięciu głównych hubów handlowych w uniwersum gry.
To chodzi po X w Jita: dany produkt kosztuje X ISK na markecie we wspomnianej stacji.

kampa (ang. camp, dosł. obóz)
okupacja określonej lokalizacji w grze w oczekiwaniu na cele do zabicia, najczęściej przy bramie do systemu lub na stacji i zwykle w grupie graczy. Zob. gank

kampić
uczestniczyć w kampie

kamper
gracz, który z kampienia uczynił sobie podstawowe źródło zarobku lub wykonuje tę czynność regularnie i często, zwykle w tych samych systemach

kapacitor, kap (ang. capacitor, dosł. kondensator)
każdy statek w grze posiada wbudowany capacitor, który zasila bezpośrednio w energię większość modułów oraz napęd nadświetlny (warp drive)
Wykapić: pozbawić czyjś statek energii zgromadzonej w kondensatorze (kapacitorze).
Być stabilnym: mieć energię w kondensatorze pozwalającą na bezterminową pracę wszystkich modułów.
Mieć x kapa: posiadać x czasu do momentu całkowitego wyczerpania kondensatora.

kapczejn (ang. cap chain, łańcuch kapa)
proces dzielenia pojemności kondensatorów między wieloma statkami we flocie, z których pierwszy statek zasila energią kolejny, a ostatni w łańcuchu pierwszy statek. Korzysta się w tym celu z dedykowanych modułów, a cały proces jest efektywny, ponieważ koszt aktywacji tego modułu jest niższy niż ilość energii możliwej do przekazania.

kapital (od ang. capital ship, dosł. wielki statek)
statek należący do grupy największych statków spotykanych w Eve: Carrier, Force Auxiliary, Dreadnought, Supercarrier, Titan, Orca, Rorqual, Freighter, Jump Freighter. Zob. też super

kapsuła
mała jednostka latająca (pod), w której przebywa gracz podczas pilotowania statku, ze względu na swój kształt i wielkość zwana też jajem lub jajkiem.
Lecieć jajkiem: podróżować samą kapsułą, bez żadnego statku.
Być w jajku: znajdować się w kapsule, a nie w statku.
Zob. też zpodować

kilbord (ang. killboard, dosł. tablica zabójstw)
strona www publikująca listę zniszczonych statków należących do graczy wraz z różnorodnymi statystykami. Najpopularniejszy killboard dla Eve Online znajduje się na stronie zKillboard.

kilrajt (ang. killright, dosł. prawo do zabicia)
uprawnienie otrzymane, gdy inny gracz dokona nielegalnego kryminalnego aktu agresji wobec ciebie przez aktywowanie ofensywnego modułu w highsecu (statek lub pod) lub lowsecu (tylko pod). Twój statek/pod nie musi zostać zniszczony, aby otrzymać kilrajt. Otrzymany kilrajt można wykorzystać w określonym czasie do zaatakowania bez żadnych konsekwencji tego samego gracza lub sprzedać innemu dowolnemu graczowi za ustaloną cenę.

klouk (ang. to cloak, dosł. okryć, skryć, skrywać)
1. moduł typu Cloaking Device, który powoduje, że statek może stać się niewidzialnym
2. pozostawanie niewidzialnym po przeskoku przez bramę (żaden moduł nie jest wymagany) przez maksymalnie 60 sekund, pod warunkiem, że nie wykona się żadnej czynności w swoim statku.
Zaklouczyć: uruchomić wspomniany moduł na statku i stać się niewidzialnym.
Być w klouku: pozostawać niewidzialnym.
Trzymać klouka: nie wykonywać żadnych interakcji na swoim statku po przeskoku przez bramę.
Zdeklouczyć/wyklouczyć: stracić samemu niewidzialność lub spowodować utratę niewidzialności przez obcy statek (poprzez zbliżenie się do niewidzialnej jednostki na odległość co najmniej 2 000 m).

kompozycja (floty)
w odniesieniu do floty jest to zestaw określonych statków w standaryzowanych fitach, ich fizyczne położenie w przestrzeni jest bez znaczenia, liczy się stosunek ilościowy statków we flocie

konwo (od ang. conversation, dosł. rozmowa)
rozmowa tekstowa na prywatnym czacie w grze pomiędzy dwoma graczami.
Wysłać konwo: zaprosić drugiego gracza do rozmowy, często stosowane tylko po to, by sprawdzić czy gracz pozostaje zalogowany w grze

kopać
pozyskiwać minerały z asteroidów przy użyciu statków wyposażonych w odpowiednie do tego moduły

korp (skrót od ang. corporation, dosł. korporacja)
grupa graczy zrzeszona w jednej podstawowej organizacji, klan, gildia. Korporacje mogą łączyć się w sojusze, a sojusze w koalicje (organizowane przez graczy, nie wspierane przez mechanikę gry).

korpowicz
członek korpa, czyli korporacji

krótki punkt - zob. skrambler

logistyk
rodzaj statku, którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy innym przyjacielskim jednostkom, np. poprzez naprawianie ich osłon, pancerza itp.

lokować (od ang. locking, dosł. zamykanie, blokowanie)
namierzać cel, najczęściej wrogi statek

lok (od ang. lock, dosł. zamek, blokada)
czynność polegająca na skutecznym namierzeniu celu
Mieć lok: posiadać namierzony cel.
Zerwać lok (komuś): przerwać wrogie namierzanie swojego statku poprzez oddalenie się od wroga lub użycie modułów/dronów do walki elektronicznej.
Zerwać się z loka (ktoś): stracić skutecznie namierzony cel poprzez oddalenie się namierzonego statku lub użycie przez wroga modułów/dronów do walki elektronicznej przeciw Tobie.

lokal (od ang. local chat, dosł. czat lokalny)
czat w grze dostępny dla wszystkich graczy przebywających aktualnie w danym systemie

lołsek (ang. lowsec od low security, dosł. niskie bezpieczeństwo) rodzaj znanej przestrzeni w Eve (K-Space) o statusie bezpieczeństwa od 0.1 do 0.4, gdzie CONCORD nie reaguje na agresję wobec gracza (nie patroluje tych systemów), ale działa zlokalizowane w pobliżu bram i stacji reagują. Agresja gracza wiąże się z obniżeniem statusu bezpieczeństwa (security status).

łeb (ang. web, dosł. sieć)
moduł typu Stasis Webifier, który spowalnia statek wroga.
Założyć łeba (złebować): uruchomić wspomniany moduł przeciwko statkowi wroga.

łormhol (ang. wormhole, dosł. dziura wydrążona przez robaki)
1. tunel czasoprzestrzenny, który łączy dwa miejsca w przestrzeni przez określony czas bez względu na fizyczną odległość między nimi. Niektóre miejsca w przestrzeni są dostępne tylko przez użycie łormholi.
Zamknąć łormhol: przeskakiwać przez tunel tam i z powrotem dopóki nie nastąpi zamknięcie tunelu (zniknięcie łormhola).
2. przestrzeń W (W-Space), miejsce w Eve składające się co najmniej z 2 600 poznanych systemów, w której odkryto pozostałości zamierzchłej zaawansowanej rasy Sleepers. Dostać się tam można wyłącznie przez użycie tuneli czasoprzestrzennych (łormholi).
Mieszkać w łormholu: grać głównie w przestrzeni W.
Korporacja łormholowa: korporacja skupiająca graczy korzystających z określonego systemu lub systemów w przestrzeni W.

łorpić, łorpnąć (od. ang. warp, dosł. odkształcenie)
przelecieć gdzieś statkiem (lub kapsułą) przy użyciu prędkości nadświetlnej. Łorpa wykorzystać można tylko do podróży w ramach tego samego systemu, a cel podróży musi być oddalony o co najmniej 150 km. Zob. odłorpić, przełorpić

mach
skrót od Machariel (nazwa statku)

matka (ang. mothership, dosł. statek matka)
statek klasy kapital, typu Supercarrier, czyli Aeon, Hel, Nyx, Revenant, Vendetta lub Wyvern. Zob. super

mejn (ang. main, dosł. główny)
podstawowa postać gracza w Eve Online, którą gra on najczęściej i która jest rozpoznawana przez największą liczbę graczy. Zob. alt.

minus (red)
określenie używane głównie w nullsecu, oznaczające gracza, którego standing jest negatywny (tzn. -5 lub -10, oznaczenie w kolorze pomarańczowym lub czerwonym), wróg, przeciwieństwo plusa (blue) Zob. plus, neut (1)

misja
zadanie zlecone przez tzw. agenta w grze (NPC), po wykonaniu którego otrzymuje się ustaloną nagrodę. Misje mają różny stopień trudności i różny charakter.
Robić misje: wykonywać zadania zlecone przez agentów, najczęściej w celu zmiany tzw. standingów i/lub zarobienia ISK (waluty w grze).

misjonarz
gracz traktujący wykonywanie misji jako główną aktywność w grze i sposób na zarabianie ISK

moduł
element wyposażenia statku zamontowany w specjalnie do tego przygotowanym miejscu montażowym (slot). Uwaga: rigów w praktyce nie nazywa się modułami, choć teoretycznie też nimi są. Zob. frakcja

MJD - zob. emjotdek

MTU (od ang. Mobile Tractor Unit)
moduł do rozstawienia w przestrzeni, który przyciąga do siebie wraki i inne określone obiekty oraz przenosi ich zawartość do własnej przestrzeni ładunkowej

multiboksing
jednoczesna gra na co najmniej dwóch kontach Eve

MWD - zob. emwudek

nano
1. moduł o nazwie Nanofiber Internal Structure, zwiększający prędkość i zwrotność statku przez obniżenie masy jego kadłuba,
2. jako przedrostek stosowany do nazwania każdego zwrotnego statku, który szybko osiąga prędkość nadświetlną (warp), np. nano-cep, nano-kruzer itp.

NBSI (od ang. Not Blue Shoot It, dosł. nie niebieski - zestrzel go)
jedna z zasad określających sposób angażowania się w walkę w nullsecu, oznaczająca atakowanie wszystkich graczy, którzy nie mają pozytywnego standingu +5 lub +10. W praktyce jest to podstawowa reguła życia w nullsecu, pozwalająca na swobodne przemieszczanie się tylko graczy, którzy kontrolują dane systemy lub mają prawo do jego zamieszkiwania.

nerf
zmiana statystyk, elementów gry lub jej mechaniki mająca na celu przywrócenie lub wprowadzenie pewnej równowagi potrzebnej w mniemaniu twórców gry. W praktyce zwykle polega na obniżaniu, zmniejszaniu lub likwidowaniu pewnych możliwości lub elementów w grze, stąd stała się synonimem zmiany na gorsze.

neucić - zob. neut (2)

neut
1. (od ang. neutral, dosł. neutralny) określenie używane głównie w nullsecu, oznaczające gracza, którego standing jest neutralny lub wrogi (tzn. 0, -5 lub -10). Ponieważ większość korporacji i sojuszy w nullsecu stosuje zasadę NBSI, w praktyce neut, to synonim wroga, którego stanowi zagrożenie i/lub którego trzeba zabić. Zob. plus
2. (od ang. neutraliser, dosł. neutralizator) skrót oznaczający dowolny moduł z grupy energy neutraliser, który wysysa energię z kondensatora (capacitor) wrogiego statku. Neucić: stosować wspomniany moduł by pozbawić wrogi statek energii.

NPC (od ang. Non-Playable Character, dosł. postać nie do grania)
statek, postać lub inna interaktywna jednostka generowana i kontrolowana przez kod gry, a nie gracza. Zob. rat, enpecowo

NPSI (od ang. Not Purple Shoot It, dosł. nie purpurowy - zestrzel go)
jedna z zasad określających sposób angażowania się w walkę (nie tylko w nullsecu), wywodząca się z mechaniki flot, gdzie gracze należący do tej samej floty mają purpurowy kolor. W praktyce oznacza, że każdy gracz spoza floty (nawet z pozytywnym standingiem) może być atakowany. Organizacje stosujące tę zasadę (zwykle małe gangi lub grupki graczy solowych) pozwalają na dołączenie do publicznych flot prawie wszystkim graczom niezależnie od tego, jaki standing mają oni wobec takiej organizacji.

NRDS (od ang. Not Red Don’t Shoot, dosł. nie czerwony - nie strzelaj)
jedna z zasad określających sposób angażowania się w walkę w nullsecu, oznaczająca atakowanie tylko graczy z negatywnym standingiem -5 lub -10. W praktyce mało popularna i stosowana tylko przez niektórych mieszkańców regionu Providence.

nubszip (od ang. noob ship, tutaj: statek początkującego)
statek, który otrzymuje każdy z graczy na początku rozgrywki i później w grze za darmo. Każda z głównych ras w grze ma swój statek dla nowych graczy. Jest to najsłabsza, podstawowa jednostka, którą może latać gracz, nie licząc kapsuły (poda, jaja).

nulsek (ang. nullsec od null security, dosł. zerowe bezpieczeństwo)
rodzaj znanej przestrzeni w Eve (K-Space) o statusie bezpieczeństwa 0.0 lub mniej, gdzie żadne organizacje NPC w grze nie reagują na agresję wobec gracza i agresja taka nie wiąże się z obniżeniem statusu bezpieczeństwa (security status) agresora

nv (od ang. No Visual, tutaj: niewidoczny, brak kontaktu wzrokowego)
określenie używane głównie w tzw. czatach wywiadowczych (intel) i oznaczające, że statek wrogiego gracza nie został rozpoznany lub nie wiadomo, gdzie w systemie dany gracz się obecnie znajduje.

o7
emotikona, gdzie “o” oznacza głowę a “7” salutującą rękę, w praktyce oznacza powitanie lub pożegnanie gracza na czacie, w mailu itp.

odłorpić
odlecieć gdzieś przy użyciu napędu nadświetlnego (warp), w praktyce oznacza ucieczkę z grida poprzez użycie tego napędu. Ty możesz odłorpić wrogowi, wróg może odłorpić Tobie. Zob. łorpić, przełorpić

ofskan (od ang. off scan, dosł. poza skanem)
oznacza, że coś lub ktoś znajduje się poza skanem (poza zasięgiem skanera), ponieważ 14.355 AU to maksymalny zasięg skanera kierunkowego (D-Scan). Zob. bukmark

op (operacja)
jakakolwiek zorganizowana akcja graczy, najczęściej flota
Zob. stratop, CTA

owerwiu (ang. overview, dosł. przegląd, podsumowanie)
okienko w Eve pokazujące w formie tabelki obiekty widoczne w przestrzeni w danym systemie wraz z odległością do nich, typem, nazwą i innymi cechami

palić po gejtach - zob. fribern

pap (link) (skrót od ang. Participation Link, dosł. łącze (link) uczestnictwa)
w zamierzchłych początkach EVE podczas latania we flocie jej dowódca publikował na czacie floty specjalnie spreparowane łącze, po kliknięciu którego uczestnictwo danego gracza (każdego, który kliknął podany link) było rejestrowane w celach kontroli zaangażowania i zapewnienia statystyk. Obecnie pap linki już nie są potrzebne, ponieważ API gry zapewnia dowódcom podobne możliwości (tzn. mogą oni łatwo “zapisać” wszystkich uczestników floty w celu analizy statystyk uczestnictwa, rodzajów statków itp.). Określenie pap lub paplink funkcjonuje jednak nadal i w skrócie oznacza własnie wykonanie przez uprawniona osobe (najczęściej komandora floty) zapisu statystyk z danej floty, stąd częste pytania podczas flot o to czy dostaliśmy papa, czy był już pap itp.
Dostać papa / paplinka: zostać zarejestrowanym jako uczestnik danej floty.
Podwójny pap: podczas długotrwających flot ich dowódca rejestruje uczestników więcej niż raz, jako formę wynagrodzenia za poświęcony czas. Jeśli np. dana korporacja wymaga określonej skali uczestnictwa we flotach od swoich członków, taki “podwójny pap” traktuje się później jak uczestnictwo w dwu flotach (operacjach) a nie w jednej. Istnieją też wielokrotne papy podczas bardzo długich zmagań, mogących trwać nawet kilkanaście godzin.

pi-wi-i - zob. PvE

pi-wi-pi - zob. PvP

plus (blu)
określenie używane głównie w nullsecu, oznaczające gracza, którego standing jest pozytywny (tzn. +5 lub +10, oznaczenie w kolorze niebieskim), przyjaciel, przeciwieństwo minusa (red) Zob. minus (red), neut (1)

pod - zob. kapsuła

plus 1, 2 itd.
komenda używana do raportowania w systemie pojawienia się lub zmiany liczby graczy nieprzyjaznych (neutów), najczęściej używana podczas wspólnego przebywania w jednym systemie (głosowo), latania we wspólnej flocie (głosowo) lub w specjalnie do tego przeznaczonym wywiadowczym czacie w grze (tekstowo). Zob. intel

przepalać (moduły)
- zwiększać określone parametry poszczególnych modułów zamontowanych w statku poprzez ich przegrzewanie, które jeśli trwa zbyt długo prowadzi do całkowitego uszkodzenia przepalanych modułów

przełorpić
odlecieć gdzieś przy użyciu napędu nadświetlnego i wrócić z powrotem w to samo miejsce, np. podczas walki w celu uniknięcia obrażeń. Zob. łorpić, odłorpić

punkt
komenda używana podczas latania we flocie, oznaczająca że któryś z graczy skutecznie uruchomił moduł Warp Disruptor przeciwko wrogiemu statkowi. Założyć punkt: uruchomić taki moduł przeciwko wrogowi. Zob. disrapt

puszka
dowolny kontener lub zawartość cargo wyrzucona ze statku w przestrzeni

PvE (ang. Player vs Environment, dosł. gracz przeciwko otoczeniu, środowisku)
w Eve oznacza agresywną aktywność gracza wobec NPC, zwykle polega na wykonywaniu misji lub zabijaniu piratów (tzw. racenie).

PvP (ang. Player vs Player, dosł. gracz przeciwko graczowi)
w Eve oznacza agresywną aktywność gracza wobec innego gracza, synonim walki między graczami.

racić (ang. ratting od piratting)
zabijać statki NPC, zabijać boty, popularny sposób zarabiania w Eve

rat (ang. rat, dosł. szczur, w Eve od ang. pirate, dosł. pirat)
statek NPC (nie-gracza), bot

ratla
Rattlesnake (nazwa statku)

red (ang. red, dosł. czerwony) zob. minus (red)

refund
otrzymanie zwrotu kosztu uzbrojonego statku po jego stracie w ramach korporacyjnego lub sojuszniczego dofinansowania (SRP).

rentier
najczęściej określenie korporacji lub sojuszu wynajmującego stację, księżyc lub cały system od innej organizacji, która kontroluje militarnie i organizacyjnie dany region w nullsecu.
Korporacja rentierska: korporacja uzyskująca długoterminowe prawo do eksploatacji zasobów (stacji, planet, księżyców, systemu) w zamian za określoną kwotę ISK zarobioną z zebrania, wykorzystania, wyprodukowania lub sprzedania pozyskanych w ten sposób zasobów.

repić (od. ang. repair, dosł. naprawiać)
wykorzystywać moduł aktywnie naprawiający osłony, pancerz lub kadłub statku, można repić się (swój statek), swoje drony lub repić kogoś (inny statek).
Repić ancilarką: naprawiać się modułem z wykorzystaniem dodatkowej pasty, poprawiającej skuteczność.
Zob. logistyk

rig
moduł montowane w określonym miejscu statku, usprawniające jego wybrane możliwości zwykle kosztem obniżania innych lub powodowania zwiększonego zapotrzebowania na zasoby. Po zamontowaniu rigów nie da się ich już ze statku wyjąć, w przeciwieństwie do innych modułów. Zob. moduł

rurka
Rorqual (nazwa statku)

salwadżować (od ang. salvaging, dosł. odzyskiwanie, ratowanie np. mienia)
wykorzystywanie statku z zainstalowanymi modułami Salvager do złomowania wraków statków w celu pozyskania z nich surowców, złomowanie wraków

sejfspot (ang. safe spot, dosł. bezpieczne miejsce)
zapisane koordynaty miejsca w przestrzeni, które znajduje się w odległej od wszelkich obiektów niebieskich lokalizacji i do którego można w dowolnej chwili dolecieć, by ukryć się przed wrogiem.
Robić sejfspoty: latać w systemie lub systemach i zapisywać takie bezpieczne lokalizacje w celu późniejszego użycia w potrzebie.
Ofskan sejfspot: bezpieczna lokalizacja znajdująca się w odległości pow. 14.355 AU (w praktyce 14.4 AU) od jakiegokolwiek ciała niebieskiego lub struktury. Zob. ofskan

sisi
publiczny serwer testowy Eve Online, nazywany oficjalnie Singularity

skilbuk (ang. skillbook, dosł. podręcznik)
książka umożliwiająca nauczenie się przez postać określonej w niej umiejętności poprzez proces skilowania. Bez posiadania takiej książki i wstrzyknięcia jej (inject) w swoją postać, niemożliwe jest nabycie określonej umiejętności.

skilować (od ang. skill, dosł. umiejętność)
uczyć się określonej umiejętności

skram
komenda używana podczas latania we flocie, oznaczająca że któryś z graczy skutecznie uruchomił moduł Warp Scrambler przeciwko wrogiemu statkowi. Zob. skrambler

skrambler
moduł typu Warp Scrambler, uniemożliwiający innemu statkowi nabranie prędkość nadświetlnej (warp) i włączenie MWD/MJD. Ponieważ podobny moduł Warp Disruptor posiada znacznie większy zasięg, skramblera często określa się też jako krótki punkt.
Mieć skramblera: posiadać w statku zamontowany moduł Warp Scrambler.
Dostać skrama: zostać skutecznie zaatakowanym przez wrogiega gracza za pomocą jego modułu Warp Scrambler.

slot (ang. dosł. gniazdo, stanowisko, otwór)
miejsce montażowe do instalowania modułu na statku lub w strukturze. Każdy statek w Eve Online posiada tzw. haj (ang. high, dosł. wysoki), med (ang. medium, dosł. średni) i loł (ang. low, dosł. niski) sloty.

smarciara
wyspecjalizowany statek klasy Battleship z zamontowanymi modułami Smartbomb, służący głównie do szybkiego zabijania statków NPC podczas latania w grupie z jednej anomalki na drugą lub do niszczenia słabo opancerzonych statków innych graczy podlatujących do bramy. Zob. dobijaczka

smarcić
używać statku klasy Battleship z zamontowanymi modułami Smartbomb do zabijania innych statków w walce PvP lub PvE (wówczas zwykle tzw. zamknięte anomalie typu Haven) Zob. zamknięty hewen

smażyć statek
produkować statek z Blueprinta i minerałów

sow (od. ang. sovereignty, dosł. suwerenność, państwowość)
w praktyce przestrzeń (system) kontrolowany przez sojusz w nullsecu. Sojusz, który posiada Territorial Claim Unit (TCU) w danym systemie sprawuje faktyczną kontrolę nad tym systemem.
Walczyć o sowa/ bronić sowa: walczyć o swój teren, bronić swojego terenu.

spajk (ang. spike, dosł. wzrost, zwyżka)
nagłe pojawienie się dużej liczby wrogich graczy w jakimś systemie

SP-ki zob. espeki

SRP (od ang. Ship Replacement Program albo Ship Reimbursement Program, dosł. program wymiany statku, program refundacji statku)
inicjatywa korporacji lub sojuszu polegająca na wymianie całych statków lub zwrocie ich równowartości w ISK w razie utraty statku przez członka takiej korporacji lub sojuszu, zgodnie z zasadami określonymi w takim programie wymiany.

SS - zob. sejfspot

stabilny kapacitor - zob. kap

standing (ang. tutaj: ocena, pozycja wobec kogoś)
w Eve standing wobec NPC lub graczy determinuje działania jakie mogą być podejmowane wobec danej jednostki. Na przykład gracz o niskim standingu wobec korporacji NPC/ agenta NPC nie będzie mógł otrzymywać bardziej lukratywnych misji do wykonania. W nullsecu standing odgrywa kluczową rolę w określeniu czy inny gracz jest traktowany jako przyjaciel czy wróg. Standing może być nadawany przez sojusze, korporacje i poszczególnych graczy wobec każdego innego gracza w grze.
Podbijać standing: zwiększać swój standing wobec korporacji/gracza NPC np. poprzez wielokrotne skuteczne wykonywanie misji dla tej korporacji/gracza.
Zob. neut, minus (red), plus (blu)

stratop (od ang. strategic operation, dosł. operacja strategiczna)
flota korporacyjna, sojusznicza lub koalicyjna o ważnym militarnym lub strategicznym znaczeniu; odpowiednik CTA

super (skrót od ang. supercapital)
największy statek klasy capital typu Titan lub Supercarrier, który może być zbudowany wyłącznie w nullsecu, może dokować wyłącznie w największych cytadelach (Keepstar) i nie może przechodzić przez łormhole.

sygnatura (ang. signature)
1. lokalizacja w przestrzeni widoczna w systemie (zaznaczona na czerwono), do której można dolecieć po wcześniejszym jej zeskanowaniu (odszukaniu koordynatów),
2. (sygnatura statku) promień określający jak duży statek się wydaje dla sensorów innego (czytaj: wrogiego) statku, im większa sygnatura tym szybciej statek można namierzyć i łatwiej w statek trafić (zadać więcej obrażeń)

szild (ang. shield, dosł. tarcza, osłona)
zewnętrzna samoregenerująca się część struktury statków i niektórych obiektów w EVE, niszczona w pierwszej kolejności.
Być na szildzie: latać statkiem, który ma wzmocniona osłonę i stanowi ona jego główną obronę przed obrażeniami.
Repić szild: naprawiać osłonę w czasie walki przy użyciu odpowiednich modułów.
Zob. armor, hul, tank

szotgan (ang. shotgun, dosł. strzelba)
sytuacja, w której gracze we flocie rozlatują się z jednego miejsca (najczęściej spod bramy) w różnych kierunkach.
Zrobić szotgun na anomalki: grupa graczy wskakuje jednocześnie do systemu i każdy z nich natychmiast wybiera z listy anomalek w probe scannerze jedną losową (lub należącą do wybranego rodzaju) anomalkę, do której szybko dolatuje. Celem takiej operacji jest szybkie znalezienie i zatrzymanie statków wrogich graczy latających na anomalkach, by ich zabić.

tajmer (ang. timer, dosł. zegar, minutnik)
1. czas w grze, kiedy gracz ma zmieniony status bezpieczeństwa lub nie może wykonywać pewnych czynności z powodu swojego wcześniejszego określonego zachowania
2. określony czas, kiedy można zaatakować konkretną strukturę w przestrzeni (np. cytadelę, wieżę, I-Hub itd.)

taklować (ang. to tackle, dosł. opanować, zablokować)
utrzymywać statek wrogiego gracza w pobliżu siebie w celu uniemożliwienia mu ucieczki, zwykle z użyciem modułów Warp Disruptor, Warp Scrambler, Stasis Webifier

taksówka
zwinny statek (zwykle interceptor lub fregata), którego podstawowym zadaniem jest szybko dowieźć gracza do określonego systemu lub szybko przerzucić jakieś towary niewymagające dużej przestrzeni ładunkowej

tank
zdolność statku do wytrzymania określonej siły obrażeń. Statek tym większy ma tank, im więcej obrażeń może przyjąć przed swoim zniszczeniem.
Otankowany statek: jednostka mogąca przyjąć stosunkowo dużo obrażeń, jak na swoją klasę.
Zob. armor, hul, tank

tankować
przyjmować wiele obrażeń, pozostawać długo niezniszczalnym

targetować - zob. lokować

taxi - zob. taksówka

TCU (od ang. Territorial Claim Unit, jednostka utrzymania terytorium)
rodzaj struktury pozwalającej na kontrolowanie danego systemu w nullcesu

tidi (skrót od ang. Time Dilation, dosł. rozszerzenie czasu)
optymalizacja pracy serwera (a dokładniej klastra serwerów), polegająca na sztucznym spowolnieniu czasu, gdy serwer jest pod dużym obciążeniem, najczęściej kiedy rozgrywane są duże walki wielu graczy. Celem jest spowolnienie interakcji klientów z serwerem tak, by zapewnić wszystkim graczom na danym terenie zbliżony czas aktywacji modułów, celowania, przelotu itp.

tik (ang. tick)
1. cykl pracy serwera, w Eve Online wynoszący 1 sekundę
2. 20-minutowy okres, w którym nagrody (bounty) są zbierane i wypłacane graczom, często wykorzystywany do mierzenia efektywności zarabiania w grze czyli ilości ISK na tik.
Mieć wysokie/niskie tiki: zarabiać dużo/mało w ciągu 20-minutowego cyklu.

TS
komunikator TeamSpeak
Wejść na TS-a: uruchomić program TeamSpeak i połączyć się z wyznaczonym serwerem, najczęściej obsługiwanym przez korporację lub sojusz.

w
emotikona symbolizująca podniesione ręce, używana najczęściej na czacie flotowym w celu zasygnalizowania, by inni gracze dolecieli szybko do danego pilota

wbijać skile - zob. skilować

WH - zobacz łormhol

WTB (ang. Want To Buy)
oferta kupna, dosł. chcę kupić (używane w kontraktach, czasie itd.)

WTS (ang. Want To Sell)
oferta sprzedaży, dosł. chcę sprzedać (używane w kontraktach, czasie itd.)

wydok - zob. andok

wykapić - zob. kap

x
litera często używana do potwierdzenia czegoś na czacie flotowym (pozytywna odpowiedź) w odpowiedzi na pytanie dowódcy floty, skrzydła lub dywizjonu

zafitować
umieścić w statku określony zestaw modułów. Statek można też rozfitować, czyli wyjąć z niego wszystkie moduły, z wyjątkiem rigów, które są niewyjmowalne.

zalfować
zniszczyć statek wroga jedną salwą lub być zniszczonym przez jedną salwę wroga

zalokować
skutecznie namierzyć cel, ztargetować

zamknięty hewen
typ kosmicznej anomalii typu [nazwa frakcji] Haven, który charakteryzuje się tym, że po rozpoczęciu lotu wyskakuje okienko z opisem tej anomalii, a sama anomalia składa się ze stacji otoczonej strukturą przypominająca zamknięte gniazdo. Tego typu anomalie są najczęściej niszczone przez grupy (zwykle 3-4) statków klasy Batlleship w prociesie nazywanym smarceniem. Zob. smarcić

znerfić - zob. nerf

zpodować
zabić kapsułę (pod) gracza, co powoduje zniszczenie jego aktywnego klona i jego automatyczne przeniesienie do stacji domowej

złebować - zob. łeb

ztargetować - zob. zalokować

 

Wyjaśnienie: W słowniku użyto transkrypcji fonetycznej większości angielskich terminów. W praktyce problemy z terminologią gry powstają podczas rozmów na TeamSpeaku i prób wyjaśniania nowym graczom specyficznych pojęć. Osobom ze słabą znajomością angielskiego powinno to ułatwić odnalezienie usłyszanych słów, których nie rozumieją a ci, którzy dobrze znają angielski i Eve Online przynajmniej się pośmieją.

Kontakt: Komentarze, uwagi, nowe terminy zgłaszaj do postaci Walter Kayden w grze lub przez stronę Kontakt.

Podziękowania
Mona Liza Veratti: za sugestię dodania terminu pap (link) do słownika
Willow Bolmara: za uzupełnienie i doprecyzowania definicji terminów arty, autokanon, CTA